۰۷:۵۹ | دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ | Monday, 27 June , 2022

عقايد يك دلقك

«عقاید یک دلقک» نافذترین اثر هاینریش بل و از نظر عاطفی ثمره نبرد مرگ آمیز عشق و دین است. این […]

آخرين نامه هاي معشوق

عزیزترین و یگانه عشقم. هرچه گفتم از قصد بود. به این نتیجه رسیدم که یکى از ما دو نفر باید […]

دختر فرانسوي

به عقب که نگاه می‌کنم برایم جالب‌ است که خودش هم می‌دانست از او خوشم نمی‌آید، اما اهمیتی نمی‌داد. از […]

پس از تو

این کتاب در ادامه رمان پرفروش «من پیش از تو» توسط جوجو مویز نوشته شده و به همان اندازه مورد […]

خودت باش دختر

تا به‌ حال این فکر به‌ سرتان زده که آن‌ قدرها هم که باید خوب نیستید؟ که به‌ اندازۀ‌ کافی […]