۰۶:۰۵ | دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ | Monday, 27 June , 2022

تئوري انتخاب

دکتر ویلیام گلسر روان‏پزشک نامدار معاصر با ارائۀ «تئوری نوین انتخاب» در عرصۀ علوم رفتاری به «چرایی» و «چگونگی» انجام رفتار […]

ازدواج بدون شكست

این کتاب با الهام از نظریه تئوری انتخاب به دنبال آن است که گام به گام راه و شیوه کنار […]

تختخوابت را مرتب كن

روز هفدهم مه سال ۲۰۱۴، افتخار داشتم که در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه تگزاس در آستین سخنرانی کنم. اگرچه […]

بنويس تا اتفاق بيفتد

اگر سررشته امور زندگيتان را به دست بگيريد و آن ها را اداره كنيد,مي توانيد به روياهايتان جامه عمل بپوشانيد […]

كارما

اين كتاب درواقع يكي از دوازده قانون كارما و البته قانون اصلي است : “هرچه بكاري همان را درو ميكني” […]