۱۰:۵۴ | چهارشنبه, ۲۶ مرداد , ۱۴۰۱ | Wednesday, 17 August , 2022

بازي دروغ

روث ور نویسنده ی بریتانیایی چیره دست رمان های روان شناسی جنایی است. بعضی از آثار او از جمله در […]

حقِّ حقّ داشتن

حقِ حق داشتن مفهومی‌ تازه و منبعی مهم برای تفکّر و کنشِ سیاسی در زمانه‌ی ما است. عصری که روز […]

عقايد يك دلقك

«عقاید یک دلقک» نافذترین اثر هاینریش بل و از نظر عاطفی ثمره نبرد مرگ آمیز عشق و دین است. این […]

از خوب به عالي

از خوب به عالی، یافته‌های یک تحقیق پنج ساله توسط نویسنده و تیمش را توضیح می‌دهد. تیم او شرکت‌هایی که […]

تئوري انتخاب

دکتر ویلیام گلسر روان‏پزشک نامدار معاصر با ارائۀ «تئوری نوین انتخاب» در عرصۀ علوم رفتاری به «چرایی» و «چگونگی» انجام رفتار […]

در جست و جوي طبيعت

در جست‌وجوی طبیعت مقدمه‌ای خواندنی و قابل فهم برای آشنایی با یکی از با استعدادترین دانشمندان جهان است. ادوارد ویلسون، […]

گرسنگي

نوشتن این کتاب سخت ترین کاری ست که تا به حال انجام داده ام. اینکه خودم را در معرض آسیب […]

آخرين نامه هاي معشوق

عزیزترین و یگانه عشقم. هرچه گفتم از قصد بود. به این نتیجه رسیدم که یکى از ما دو نفر باید […]